Healing - Osteopathie

"Gezondheid is het allerhoogste goed.
Gezondheid begint bij bewustzijn, bij ‘heel zijn’, bij jezelf liefhebben.

Verbinding als sleutel

Door studiewerk, heel veel ervaring en een grote kennis van het lichaam heb ik mijn eigen methode ontwikkeld en gebruik ik verschillende technieken uit de kinesitherapie, osteopathie, het sjamanisme en laat ik mij vooral inspireren door de processen en de informatie die het lichaam bewust of onbewust aangeeft.

Volgens sjamanen – de traditionele healers – is er maar één ziekte, waarvoor één medicijn bestaat.  De ziekte is dat je van jezelf verwijderd bent geraakt, van je lichaam, gevoel, intuïtie en het grotere geheel.  Het medicijn is die verbinding – met wie je werkelijk bent – herstellen.

Symptomen als poort tot zelfkennis

Symptomen brengen feilloos de informatie van het lichaam tot uitdrukking.

Zij vertellen je waar jij je energie, onbewust en ongewild, blokkeert, tegenhoudt, inhoudt of weggeeft.

Symptomen zijn eigenlijk een vorm van communicatie.  Ze vormen een tastbare toegang naar onbekende aspecten van je wezen die je leven ongemerkt, maar diepgaand beïnvloeden.

Symptomen ontstaan omdat je systeem zichzelf wil genezen en je terug wil voeren naar je oorsprong. 

Het doel is niet primair het laten verdwijnen ervan, maar het transformeren van al hetgeen ermee samenhangt én nog niet bewust is.

Het lichaam als super werkend ecosysteem

Het lichaam vertegenwoordigt een harmonieuze onderlinge verwevenheid die we ook in de natuur waarnemen.  Om zo een toestand van dynamisch evenwicht te bereiken dienen we onze gezondheid vanuit een holistische visie te  bekijken.

Een sessie healing – ostheopathe ziet er als volgt uit:

Je voelt en ervaart dan innerlijke rust en wordt uitgenodigd om je ware Zelf te leven.

Behandeling na afspraak
Chris De Bruyne 0468 47 73 14